niedziela, 31 marca 2024

Nowa Koncepcja Lotniska w Suwałkach: Między Aspiracjami a Realiami

Ambitny Plan Rozwoju Portu Lotniczego

W świetle rosnącego zapotrzebowania na usługi lotnicze w północno-wschodniej Polsce, pojawiła się nowa koncepcja transformacji lokalnego lotniska w Suwałkach w regionalny port lotniczy obsługujący również aglomerację Białegostoku. Pomysł, zaproponowany przez ekonomistę i entuzjastę lotnictwa, opiera się na przekonaniu o istotnym potencjale tego obszaru dla rozwoju lotniczych połączeń pasażerskich.

Obecne Stanowisko Miasta

Mimo ambitnych planów i wyraźnych korzyści ekonomicznych, jakie mogłoby przynieść rozbudowane lotnisko, władze Suwałk utrzymują stanowisko, według którego priorytetem jest modernizacja istniejącej infrastruktury lotniczej, bez planów rozbudowy o terminal pasażerski. Zdecydowano o budowie utwardzonego pasa startowego, który ma przede wszystkim wpłynąć na atrakcyjność gospodarczo-turystyczną regionu.

Ekspertyzy i Mit Lotnisk Regionalnych

Załączone przez inicjatora projektu analizy ekonomiczne wskazują, że lokalne porty lotnicze, nawet te o ograniczonym ruchu pasażerskim, mogą generować znaczący dochód dla lokalnej gospodarki, wielokrotnie przewyższając koszty ich utrzymania. Przywołane przykłady z Irlandii czy innych mniejszych portów w Polsce podważają mit, iż rentowność lotniska jest możliwa wyłącznie w dużych aglomeracjach.

Potencjał i Oczekiwania

Pomimo istnienia solidnych podstaw do rozbudowy, w tym gotowej decyzji środowiskowej i dokumentacji technicznej, a także częściowo zgromadzonych gruntów, Suwałki nie planują rozwijania infrastruktury lotniczej w kierunku obsługi połączeń rejsowych. Decyzja ta wynika z przekonania o ekonomicznej nieuzasadnieniu takiego przedsięwzięcia w obliczu dostępności dużego portu lotniczego w Kownie, znajdującego się w relatywnie niedalekiej odległości.

Przyszłość i Alternatywy

W obliczu oporu przed rozbudową portu lotniczego w Suwałkach, pojawia się pytanie o przyszłe kierunki rozwoju regionalnej komunikacji lotniczej oraz alternatywne sposoby promocji i wykorzystania istniejącej infrastruktury. Czy możliwe jest znalezienie kompromisu między zachowaniem charakteru lokalnego lotniska a otwarciem się na ograniczone połączenia pasażerskie, które mogłyby przynieść regionowi dodatkowe korzyści ekonomiczne?

Konkluzja

Rozwój lotniska w Suwałkach pozostaje przedmiotem dyskusji między zwolennikami jego rozbudowy a realiami ekonomicznymi i strategicznymi planami miasta. W obecnym kształcie inwestycje skupią się na modernizacji infrastruktury bez przekształcania lotniska w pełnoprawny port lotniczy. Decyzja ta, choć oparta na pragmatycznej analizie, nie zamyka jednak dyskusji o potencjale i przyszłości lotnictwa w tym zakątku Polski.


Opr. SztucznIntelig.

Korzyści z Ożywienia Portu Lotniczego w Suwałkach

 


W kontekście rozwijającej się debaty na temat przyszłości nieczynnego obecnie portu lotniczego w Suwałkach, warto przyjrzeć się potencjalnym korzyściom, jakie mogłoby przynieść jego ożywienie. Mimo braku obecnie ruchu pasażerskiego oraz decyzji o niebudowaniu terminala pasażerskiego, inwestycja w infrastrukturę lotniczą w regionie Suwałk może mieć istotne implikacje ekonomiczne, społeczne oraz kulturalne.

Wzmocnienie Atrakcyjności Regionu

Ożywienie portu lotniczego w Suwałkach może znacząco przyczynić się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Łatwiejszy dostęp do transportu lotniczego zachęciłby przedsiębiorców do inwestowania oraz turystów do odwiedzin, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Rozwój Biznesu i Turystyki

Dostępność lotniska w pobliżu Suwałk mogłaby przyciągnąć nowe inwestycje, w tym firmy z branży turystycznej, logistycznej oraz technologicznej. Ponadto, lotnisko mogłoby służyć jako baza dla lotnictwa biznesowego i prywatnego, oferując szybkie połączenia dla przedsiębiorców i turystów.

Zwiększenie Dostępności Regionu

Obecność portu lotniczego w regionie znacząco zwiększa jego dostępność, co jest kluczowym czynnikiem w promocji turystycznej oraz przyciąganiu inwestycji. Ożywienie portu lotniczego mogłoby znacząco skrócić czas podróży do Suwałk z innych części Polski oraz Europy.

Efekt Multiplikacyjny dla Gospodarki Lokalnej

Inwestycje w lotnisko mogłyby wygenerować tzw. efekt multiplikacyjny, w którym każda złotówka wydana na rozwój portu przyczyniałaby się do wielokrotnie większego wzrostu PKB w regionie. Zwiększona liczba turystów i nowych inwestycji przyczyniłaby się do wzrostu popytu na usługi lokalne, tworząc nowe miejsca pracy.

Wzmocnienie Tożsamości Regionu

Ożywienie portu lotniczego mogłoby również przyczynić się do wzmocnienia tożsamości regionu Suwałk na mapie Polski i Europy. Stałoby się ono bardziej rozpoznawalne, co może mieć pozytywny wpływ na promocję kulturalną i historyczną regionu.

Potencjalne Wykorzystanie do Celów Edukacyjnych i Szkoleniowych

Port lotniczy mógłby również służyć jako centrum edukacyjne i szkoleniowe dla przyszłych pilotów i pracowników branży lotniczej, co z kolei przyczyniłoby się do rozwoju lokalnego rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców.

Wnioski

Ożywienie portu lotniczego w Suwałkach niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści dla regionu. Należy jednak pamiętać, że realizacja takiego projektu wymaga dokładnej analizy ekonomicznej, planowania strategicznego oraz zaangażowania zarówno władz lokalnych, jak i potencjalnych inwestorów. Ważne jest również wsparcie ze strony społeczności lokalnej oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.


opr.SztIntelig.

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Regionalny port lotniczy Suwałki- Białystok

Petycja do Radnych Miasta Suwałki

Szanowni Państwo,

Od lat przekonuję Państwa do inwestycji w lokalne lotnisko. Teraz chcę zaproponować nową koncepcję:

Regionalny port lotniczy Suwałki- Białystok

Port lotniczy Suwałki jest najbliższym: 
1) zdatnym do dalszej rozbudowy lotniskiem w pobliżu miasta Białystok.
2) lotniskiem z którego już obecnie możnaby uruchomić loty rejsowe pasażerskie po relatywnie niewielkich inwestycjach. W odróżnieniu od Krywlan, ma on płytę postojową.  

Dojazd

Do lotniska Suwałki z Białegostoku jest to 123 km, a do lotniska Szymany- aż 193 km. Czas przejazdu drogowego z Białegostoku na lotnisko to 1 godzina 47 minut samochodem. 

W pobliżu suwalskiego lotniska- do ronda przy suwalskim centrum logistyki- dochodziła także bocznica kolei którą zdemontowano. Wykorzystując podtorze dawnej trasy możnaby przedłużyć bocznicę kolei do lotniska Suwałki i uruchomić połączenie Białystok- Port Lotniczy Suwałki- Białystok, wzorem podobnego połączenia z lotniska Szymany do Olsztyna. Czas  przejazdu koleją wynosiłby 1 godzinę 40 minut. 

Argumentacja

Argument ekonomiczny za uruchomieniem lotniska dołączam poniżej tekstu. W Polsce w dziedzinie lotnisk panuje masa mitów, powielanych przez massmedia. Jednym z tych mitów jest ten jakoby port lotniczy musiał się znajdować koło wielkiej aglomeracji miejskiej. Jest to - nieprawda. Przykłady z Irlandii (lotniska Shannon, Knock) pokazują że porty lotnicze mogą działać w oddaleniu od większych miast i miasteczek, i mogą być rentowne mimo braku większych miast w pobliżu. W Polsce już działają takie porty lotnicze, jednym z nich jest lotnisko Szczytno- Szymany położone 55 km od Olsztyna.

Drugim mitem jest ten jakoby lokalne lotniska obsługujące np., 10- 40 tysięcy pasażerów rocznie - były nierentowne. Analizy wykonane dla port lotniczego Śwonoujście- Heringsdorf pokazują że port lotniczy dokłada się do lokalnej gospodarki kwotą ok. 10,7 mln PLN odejmując dotacje do utrzymania portu lotniczego.(por. http://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/formular/gutachten_flughafen_heringsdorf.pdf )  Utrzymanie portu lotniczego też nie pochłania wielkich dotacji- w krajach UE jest to średnio kilkaset tys. euro rocznie. Koszty utrzymania portu lotniczego są podobne jak koszty utrzymania żłobka.

Wnioski
Wnoszę o rozpoczęcie prac nad przystosowaniem Państwa portu lotniczego do obsługi połączeń pasażerskich, najpierw małymi samolotami, a później boeingami/ airbusami. Doświadczenie pokazuje iż tego typu prace trwają 1-2 dekady nim port lotniczy w ogóle powstanie. 

Koszty budowy portu lotniczego to koszt terminalu pasażerskiego (nowy- ok. 3-4 mln PLN, używany ok. 2 mln PLN), koszty wyposażenia. Najtańsza jest budowa portu lotniczego z małym terminalem dla taksówek powietrznych. W Polsce stosuje się najczęściej taksówki zabierające w lot do 33 pasażerów. Wymagany jest w tym celu niewielki terminal oraz podstawowe wyposażenie, np. agregat GPU. Koszty pomocy nawigacyjnych (ILS, DME) to kilka mln PLN.

Możliwości są już obecnie
Czy obecny pas startowy może już teraz- po niewielkich inwestycjach- stać się portem lotniczym Suwałki- Białystok? Czy powstanie terminal pasażerski np. w starym hangarze? Dla odprawy 33 pasażerów nie trzeba będzie budować dużej sali odpraw. Wystarczy adaptacja istniejących zabudowań. Proszę o informację czy można tymczasowo zaraz po uruchomieniu lotniska wykorzystać jeden z blaszanych hangarów do odprawy 33 pasażerów w przylocie i odlocie? Wówczas możnaby uruchomić loty pasażerskie rozkładowe.

W Pardubicach lotniczy terminal pasażerski uruchomiono najpierw w starym hangarze. W Suwałkach te hangary są spore, zbudowano je podobno dla samolotów Mig-21. Początkowo obiekt nie musi być ocieplany, jeśli lotnisko działałoby tylko w sezonie letnim.

Czy istniejący budynek lotniskowego hangaru lub inny nie może zostać przystosowany do roli niewielkiego terminala pasażerskiego pozwalającego odprawić 33 pasażerów jednorazowo w odlocie? Umożliwi to obsługę połączeń pasażerskich samolotami Saab z tego portu lotniczego. Dwóch przewoźników lotniczych w Polsce ma takie maszyny. Jeden z nich przed 2-3 laty obsługiwał loty  Warszawy do mojego miasta- Zielonej Góry. Drugi z tych przewoźników przesłał mi swoje wymogi techniczne w 2016 r.:

Aktualnie przygotowujemy się do najbliższego sezonu letniego, jednak jesteśmy otwarci na przyszłoroczne propozycje portów lotniczych. Wymagana długość drogi startowej to 1250m przy pełnym obłożeniu i braku przeszkód terenowych. Dziękuję i pozdrawiam,  (..)  SKYTAXI sp z o.o.

Pytałem także w PLL LOT, czy linie lotnicze Lot są zainteresowane wykorzystaniem budowanego właśnie lotniska Suwałki dla samolotu Embraer E-190 który może startować z krótkich pasów startowych?

W Suwałkach pas startowy na lotnisku jest zaplanowany jako zbyt krótki dla linii LOT. Pas startowy musiałby być wówczas nieznacznie wydłużony do ok. 1550 metrów by samoloty pasażerskie mogły lądować.  Pytałem, czy linie lotnicze Lot uruchomią loty tymi samolotami do Warszawy z miasta Suwałki? Obecnie podróżni korzystają z lotniska po stronie litewskiej.

Dalsza rozbudowa

Warunkiem rozbudowy pasa startowego lotniska ponad owe 1320 metrów jest budowa - najlepiej już w trakcie budowy obwodnicy Suwałk- wiaduktu pasa startowego nad obwodnicą miasta. Wiadukt musi unieść w przyszłości- boeinga czy airbusa. 

Czy w ramach budowy obwodnicy- nie można wpisać do tego projektu - zwiększenia zakresu prac poprzez dodanie- już teraz i już obecnie-  mostu lotniskowego w ciągu pasa startowego nad planowaną obwodnicą- trasą szybkiego ruchu? Czy nie można tego mostu wybudować od razu z budową drogi? Zaoszczędzi to kosztów w przyszłości. W Leeds, gdzie mieszkałem przez długi czas, takie rozwiązanie sprawdziło się. Droga przebiegała w tunelu pod pasem startowym.  

Czy budowa obwodnicy nie koliduje z zamiarem przedłużenia drogi startowej lotniska do np. 2100 metrów w przyszłości? Czy przyszła obwodnica- aby na pewno- jest zaplanowana tak że będzie możliwość przedł. pasa startowego wiaduktem nad drogą, tak aby ta droga mogła zostać w całości schowana w tunelu? Czy tego dopilnowano na etapie prac planistycznych? Czy zagłębienie drogi w wykopie jest odpowiednio głębokie?

1300m to maksymalna długość możliwa do wybudowania bez wchodzenia w konflikt z obwodnicą Suwałk (przy dłuższym pasie trzeba by budować bardzo drogi wiadukt nad obwodnicą). Długość wystarcza by wyladowało tu wiele samolotów, tego konkretnego typu nie sprawdzaliśmy. _________________________
Kamil Sznel
asystent Prezydenta Suwałk

Wykorzystać efekt reklamowy
Proponuję także wykorzystać ogromny efekt reklamowy jakim jest uruchomienie lotów pasażerskich dla bezpłatnej promocji miasta i jego nazwy w światowych mediach. Loty możnaby uruchomić tylko promocyjnie, na okres np. 3 - 5 miesięcy, aby wykorzystać efekt reklamowy jaki daje uruchomienie lotów pasażerskich do Suwałk. Myślę że wydatkowanie kwoty 5 mln PLN na dotacje do lotów pasażerskich przełoży się na bezpłatną reklamę nazwy miasta w wysokości ok. 8-10 mln PLN w mediach ogólnopolskich. 

Negocjacje z liniami lotniczymi 
Czy władze miasta zainteresowane są negocjacjami z liniami lotniczymi chętnymi do uruchomienia połączeń lotniczych do Suwałk? Są co najmniej 2-3 takie linie w Polsce. Chcę ustalić, czy władze miasta w ogóle są zainteresowane wykorzystaniem portu lotniczego do promocji miasta i tymczasowego, okresowego zaoferowania lotów krajowych niewielkimi samolotami, np. Saab 340. Zabierają one na pokład 33 osoby.

Możliwe kierunki:
  • Suwałki- Gdańsk
  • Suwałki- Wrocław
  • Suwałki- Kraków

Chcę aby władze miasta podjęły próbę dotowania takich lotów, jednorazowo, i aby spróbować przekonać linie lotnicze, by zbazowały jeden samolot na lotnisku Suwałki, oraz aby powstał malutki terminal pasażerski do odprawy 33 osób jednorazowo w odlocie/ przylocie.

Z uwagi na dystans drogowy i kolejowy lotnicze połączenie krajowe np.
  • Do Wrocławia
  • Do Krakowa
Mogłoby się w mojej ocenie utrzymać np. w sezonie letnim. W znacznie mniej licznych miastach lotniska pasażerskie funkcjonują. Np. w Shannon czy w Knock w Irlandii. Jest w ogóle mitem że lotniska muszą być w pobliżu dużych miast. Praktyka tego nie potwierdza.

A czy w ogóle istnieje rezerwa terenu pod przedłużenie pasa w przyszłości do 2100 metrów albo zaplanowano to?

Czytelnik portalu WNP.PL zaproponował:
Uwazam ze na terenach sportowego lotniska w Suwalkach, nalezy zbudowac pas startowy conajmniej 1600 m i szerokosci 35 m umozliwiajac ladowanie samolotu klasy Q400 czy transportowego C130 lub C295Lotnisko winno byc budowane rowniez z wkladem MON, MWiA, MZ dla wojska jako rezerwa transportowa, straz graniczna, ratownictwo, a szczegolnie biznes, turystyka, i sport
- jaka jest odpowiedź władz miasta na argumenty tej osoby?

Czy władze miasta widzą w swoim mieście postój dla taksówek powietrznych wyposażony w poczekalnię etc.? Czy władze miasta uwzględniły w swojej strategii rozwoju aktywizację portu lotniczego? Czy w ogóle uwzględniły transport lotniczy w swych strategiach rozwoju?

- czy władze miasta mają jakieś oczekiwania odnośnie modernizacji portu lotniczego? Czy mają jakieś oczekiwania odnośnie terminalu- poczekalni pasażerskiej, długości pasa startowego i dostępności tankowania statków powietrznych? 

- czy władze miasta dofinansowałyby i uwzględniły w planie transportowym kursy komunikacji miejskiej do portu lotniczego? 

Z szacunkiem,
Adam Fularz,
ekonomista 
ul. Dolina Zielona 24a,
65-154 Zielona Góra

Załącznik: argument ekonomiczny za lotniskiem Suwałki

Analizy wykonane dla port lotniczego Świnoujście- Heringsdorf pokazują że port lotniczy dokłada się do lokalnej gospodarki kwotą ok. 10,7 mln PLN odejmując dotacje do utrzymania portu lotniczego.(por. http://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/formular/gutachten_flughafen_heringsdorf.pdf )  Utrzymanie małego, regionalnego portu lotniczego też nie pochłania wielkich dotacji- w krajach UE jest to średnio kilkaset tys. euro rocznie. Koszty utrzymania portu lotniczego są podobne jak koszty utrzymania żłobka. Niemniej część ekspertów, zwykle nie mających wykształcenia ekonomicznego, podnosi mit rzekomej nierentowności małych portów lotniczych, wbrew profesjonalnym obliczeniom ekonomistów, takich jak analiza dla portu Heringsdorf, przytoczona poniżej. Owe osoby skupiają się tylko na temacie małych wpływów z ruchu lotniczego w prowincjonalnych portach lotniczych, nie pokrywających kosztów ich utrzymania. Pomijają oni zupełnie błędnie fakt wpływu dodatkowego ruchu turystycznego wygenerowanego przez lotnisko pasażerskie- na lokalną gospodarkę. 

Ten efekt jest na tyle silny i istotny, że nawet przy niewielkich przewozach pasażerskich przeważa nad stratami generowanymi przez dotacje udzielane przez władze dla zrównoważenia bilansów małych lokalnych i regionalnych portów lotniczych.Straty dla lokalnych gospodarek polskiej prowincji związane z likwidacją lokalnych i regionalnych portów lotniczych możemy oszacować, na podstawie danych dla portu lotniczego Heringsdorf przytoczonych powyżej, na kwotę ok. 130 milionów PLN rocznie, zakładając że wszystkie te lokalne porty lotnicze działałyby na rynku w takim modelu biznesowym jak port lotniczy Heringsdorf- czyli jako sezonowe lotnisko.

UZASADNIENIE STRAT


Dochody i wydatki lotniska oraz jego deficyt

 1160 Tsd. € standen im Jahr 2011 Erlöse in Höhe von 655 Tsd. gegenüber. Die
Differenz in Höhe von 506 Tsd. €

ruch lotniczy

Im Jahr 2012 landeten nach Unterlagen des Flughafens rd. 11 Tsd.
Passagiere mit Linienmaschinen in Heringsdorf

obliczenie wpływów z turystyki

- Zahl der Einreisepassagiere pro Jahr: 11600
- durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: 7
- durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Tag in € : 100
- daraus ergeben sich jährliche Gesamtausgaben in € : 8120000

straty w przypadku gdyby brak było wpływów z turystów przybywających przez lokalne lotnisko

 Landkreis VorpommernGreifswald
nach den oben dargestellten Berechnungen auf Grund der
entfallenden Ausgaben in Hotels pro Jahr einen Umsatzverlust von
insgesamt rd. 20,9 Millionen €
 rd. 80% auf die Gemeinde Heringsdorf entfallen,
also rd. 16,9 Millionen € jährlich.

Flughafenbetrieb Gästezahlen Summe
 Wirkung in Millionen € pro Jahr
Ebene des Landkreises 1,947 20,933 22,880
Ebene des Landes 2,123 23,288 25,411
Unter der Annahme,
dass der Anteil Heringsdorfs am Produktionswert des Landkreises
näherungsweise seinem Anteil an der Bevölkerung des Landkreises
entspricht - die Einwohnerzahl des Landkreises beträgt 244 Tsd., die
Heringsdorfs 9,3 Tsd., der Anteil ist 3,8% - lässt sich der Produktionswert
Heringsdorfs auf 297 Millionen € schätzen. Die Wirkung einer
Flughafenschließung (22,9 Millionen) hätte einen Anteil am
Produktionswert Heringsdorfs (297 Millionen) von rd. 7,7%.
(...)
Ergebnis:
Die bei einer Flughafenschließung zu erwartenden jährlichen
Steuerausfälle (3 Millionen) betragen das Sechsfache des
Flughafendefizits (0,5 Millionen). Der dem Landkreis VorpommernGreiswald
entsprechende Anteil am Steuerrückgang (448 Tsd. €) wäre
etwa ebenso groß wie die Deckungslücke des Flughafens. Die
Haushaltssituation des Kreises würde nicht entlastet, für das Land
würde sich die Haushaltslage sogar deutlich verschlechtern.
(...)
1. Eine Schließung des Flughafens und ein Wegfall der mit
Linienmaschinen anreisenden Passagiere hätte für den Landkreis
Vorpommern-Greifswald einen Umsatzrückgang von jährlich 22,9
Millionen € bzw. für das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt einen
Umsatzrückgang von 25,4 Millionen € zur Folge.
2. Durch den Umsatzrückgang würden sich die Steuereinnahmen des
Landes Mecklenburg-Vorpommern um jährlich rd. 3 Millionen €
verringern, davon entfielen rd. 448 Tsd. auf den Landkreis VorpommernGreifswald,
57 Tsd. auf die Insel Usedom und 17 Tsd. auf Heringsdorf.
3. Der zu erwartende Rückgang der öffentlichen Einnahmen übersteigt die
Differenz zwischen den Ausgaben und Einnahmen des Flughafens (jährlich
minus rd. 0,5 Millionen €) um das Sechsfache. Das zur Entlastung des
defizitären Haushalts des Landkreises und anderer Haushalte
30
Mecklenburg-Vorpommerns verfügbare Volumen öffentlicher
Landesmittel würde sich deutlich verringern. Das angestrebte Ziel einer
Entlastung der Haushaltssituation würde nicht nur nicht erreicht, die
Situation würde sich sogar verschlechtern.
4. Das Volkseinkommen Usedoms beruht zu mehr als der Hälfte auf der
überregionalen Nachfrage nach dem Angebot von Dienstleistungen des
Fremdenverkehrssektors. Würde Usedom von der überregionalen Kaufkraft
abgeschnitten, hätte dies gravierende negative Auswirkungen auch auf das
langfristige Entwicklungspotential seiner Wirtschaft und auf die
Lebensbedingungen der Bevölkerung.
5. Der Fremdenverkehr ist der entscheidende Export-Basis-Sektor der
Region. Er ist ein unverzichtbarer Faktor für das Angebot von
Arbeitsplatzätzen und für die Kompensation der Geburtendefizite durch
Zuwanderungen vor dem Hintergrund der wachsenden Konkurrenz
zwischen Wachstums- und Entleerungsgebieten um junge Arbeitskräfte.
Fazit:
Der ökonomische Nutzen des Flughafens übersteigt den betrieblichen
Aufwand so deutlich, dass man den Flughafen in Betrieb nehmen müsste,
wenn er nicht schon geöffnet wäre.

wg http://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/formular/gutachten_flughafen_heringsdorf.pdf
-


Załącznik: dotychczasowa korespondencja UM w sprawie portu lotniczego

 Dzień dobry,

 Szanowny Panie,

 Trafił do nas mail przesłany przez Pana do Pana Prezesa Fabryki Mebli Forte SA w sprawie budowy terminalu pasażerskiego na planowanym lotnisku Suwałki.

 W odpowiedzi na Pana apel informuję, że Miasto Suwałki już wkrótce rozpocznie inwestycję mającą na celu poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na miejscowym lotnisku, które ma w tej chwili pas o trawiastej nawierzchni. Planowana inwestycja dotyczy budowy pasa startowego o nawierzchni sztucznej (betonowej lub asfaltowej) o długości 1320 metrów i 30 metrów szerokości, nowego pasa o nawierzchni trawiastej, na którym będą się szkolić członkowie Suwalskiej Szkoły Lotniczej i budowy płyty postojowej o nawierzchni sztucznej (betonowej) o wymiarach 60/130 metrów. Pas startowy będzie też wyposażony w oświetlenie krawędziowe i progowe. Cały teren lotniska zostanie ogrodzony.

 W ramach inwestycji zostanie nie tylko wybudowany nowy pas startowy ale także niezbędna infrastruktura pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie lotniska.

 To jest zakres pierwszego etapu inwestycji.

 Miasto Suwałki w kolejnym etapie planuje remont istniejącego budynku lotniskowego, inwestycje w urządzenia nawigacyjne i budowę nowej stacji paliwowej.

 Kwestia dalszych inwestycji na lotnisku będzie zależna od potrzeb i ruchu na tym obiekcie.

 Z poważaniem

 Emilia Klejmont
 Biuro Prezydenta Miasta

W Suwałkach nie powstanie ani port lotniczy ani terminal pasażerski.
Władzom Suwałk zależy na budowie utwardzonego pasa startowego o długości 1350m wraz z niezbędną infrastrukturą tj. płytą kołowania oraz niezbędnym oświetleniem.
W chwili obecnej Miasto posiada obowiązującą decyzję środowiskową oraz dokumentację techniczną. Miasto Suwałki jest również właścicielem połowy gruntów potrzebnych do budowy pasa. Reszta gruntów potrzebnych do budowy pasa jest we własności Skarbu Państwa. Miasto Suwałki w chwili obecnej stara się o ich przekazanie na własność Samorządu.
Jeżeli procedura pozyskania brakujących gruntów zakończy się sukcesem wystąpimy do Wojewody Podlaskiego o wydanie pozwolenia na budowę a następnie ogłosimy przetarg na budowę pasa.
Szacunkowy koszt inwestycji to ok 13 mln zł.

_________________________
Kamil Sznel
asystent Prezydenta Suwałk

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 132,
16-400, Suwałki 

- port pasażerski: dlaczego nie powstanie? Jakie są powody rezygnacji z budowy terminalu pasażerskiego?
- mianem portu lotniczego określa się także lotniska bez terminali pasażerskich,


Budowa portu lotniczego w 70-tysięcznych Suwałkach byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. W odległości 120 km od naszego Miasta jest duże lotnisko pasażerskie w litewskim Kownie.
Dlatego też zapadłą decyzja o budowie utwardzonego pasa startowego, który ma wpłynąć przede wszystkim na atrakcyjność gospodarczo-turystyczną tego regionu Polski.


- Z Radomia linia lotnicza Sprintair ogłosiła 4 kierunki lotów od 18 kwietnia 2016 roku. Co sądzi Pan na ten temat? Czy nadal Pan utrzymuje że port lotniczy w Suwałkach byłby nieopłacalny? A może byłby nieopłacalny, ale mimo to zasadna byłaby jego budowa?

Nie chciałbym porównywać Suwałk do Radomia. To dwa zupełnie inne miejsca o innej chociażby populacji. Ze względu na skalę zaludnienia Suwałk i najbliższych okolic (ok 200 tys. mieszkańców w promieniu do 40 km) nie możemy liczyć na zainteresowanie stałymi połączeniami rejsowymi jeżeli brać pod uwagę dane mówiące, że z opłacalność utrzymania połączeń rejsowych to blisko 1mln. Osób rocznie. Dlatego nie rozważamy stałej komunikacji rejsowej.

- W Olsztynie podano pierwsze dane na temat liczby obsłużonych pasażerów miesięcznie, jest to ok. 900 osób. Co Pan sądzi na ten temat?

Podobnie jak w przypadku Radomia nie chciałbym komentować przypadku z Olsztyna.  To zupełnie różne miejsca na mapie Polski.

- Czy nadal brak jest planów budowy terminala pasażerskiego jednocześnie z budową pasa startowego? Kto podejmuje stosowne decyzje z ramienia miasta?

Tak nie ma planów budowy terminalu pasażerskiego w Suwałkach zgodnie z przyjętą koncepcją funkcjonowania lotniska. Decyzję w tej sprawie podejmują Władze Miasta Suwałki.

- czy pas startowy jest budowany tak aby można było przyjąć flotę jaką wykorzytuje linia Sprintair? Są to samoloty Saab. Wypadało by się skontaktować z tymi liniami by ustalić optymalną długość pasa startowego. Czy to jest możliwe?

Konstrukcja pasa i jego długość umożliwi przyjmowanie samolotów do 50 osób. Są to np. takie maszyny jak Embraer EMB 110 lub BECHCRAFT 1900. Jeżeli samoloty Saab są technologicznie zbliżone do wymienionych przeze mnie modeli to jak najbardziej mogłyby one ladować w Suwałkach.

Ze swojej strony pragnę jeszcze dodać, że przykład Hiszpanii pokazuje, że nadmierne inwestowanie w lotniska nie jest jak się okazuje opłacalne w dłuższej perspektywie. Nie chcemy popełnić podobnego błędu dlatego chcemy zainwestować w podstawową infrastrukturę lotniczą. Poza tym tak jak wcześniej wspomniałem – w oddalonym o 120 km Kownie jest port lotniczy z rejsowymi połączeniami. Suwałki i Kowno łączy zmodernizowana, ekspresowa trasa Via Baltica. Suwalczanie korzystają z tego lotniska.


_________________________
Kamil Sznel
asystent Prezydenta SuwałkWitam Panie Adamie.
Na Pana pytania udziałem już odpowiedzi, a Pan po jakimś czasie wraca  z nimi ponownie.
Dlatego jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w Suwałkach nie była, nie jest i nie będzie planowana budowa portu lotniczego. Dlaczego? Otrzymał Pan na to pytanie odpowiedź w moich poprzednich mailach.
W Suwałkach powstanie pas startowy jako lotnisko typu wyłączonego. Pas o konstrukcji betonowej i długości 1300m z niezbędną infrastrukturą naprowadzająca i oświetleniem oraz płytą postojową. Inwestycję szacujemy na ok 13-15 milionów złotych.
W chwili obecnej M. Suwałki jest właścicielem wszystkich gruntów potrzebnych do budowy pasa startowego. Musimy uaktualnić decyzję środowiskową oraz przeprowadzić procedurę PPP na pozyskanie partnera (przedsiębiorcę), który w części sfinansuje tę inwestycję. Oczywiście niezbędne będzie przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej na budowę pasa startowego. Planujemy, że inwestycja rozpocznie się w II połowie 2017 roku i zakończy się jesienią roku 2018.
Pozdrawiam.
_________________________
z poważaniem
Kamil Sznel
asystent Prezydenta Suwałk

W Suwałkach nie powstanie ani port lotniczy ani terminal pasażerski.
Władzom Suwałk zależy na budowie utwardzonego pasa startowego o długości 1350m wraz z niezbędną infrastrukturą tj. płytą kołowania oraz niezbędnym oświetleniem.
W chwili obecnej Miasto posiada obowiązującą decyzję środowiskową oraz dokumentację techniczną. Miasto Suwałki jest również właścicielem połowy gruntów potrzebnych do budowy pasa. Reszta gruntów potrzebnych do budowy pasa jest we własności Skarbu Państwa. Miasto Suwałki w chwili obecnej stara się o ich przekazanie na własność Samorządu.
Jeżeli procedura pozyskania brakujących gruntów zakończy się sukcesem wystąpimy do Wojewody Podlaskiego o wydanie pozwolenia na budowę a następnie ogłosimy przetarg na budowę pasa.
Szacunkowy koszt inwestycji to ok 13 mln zł.
- port pasażerski: dlaczego nie powstanie? Jakie są powody rezygnacji z budowy terminalu pasażerskiego?
Budowa portu lotniczego w 70-tysięcznych Suwałkach byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. W odległości 120 km od naszego Miasta jest duże lotnisko pasażerskie w litewskim Kownie.
Dlatego też zapadłą decyzja o budowie utwardzonego pasa startowego, który ma wpłynąć przede wszystkim na atrakcyjność gospodarczo-turystyczną tego regionu Polski.
_________________________
z poważaniem
Kamil Sznel
asystent Prezydenta Suwałk

- Z Radomia linia lotnicza Sprintair ogłosiła 4 kierunki lotów od 18 kwietnia 2016 roku. Co sądzi Pan na ten temat? Czy nadal Pan utrzymuje że port lotniczy w Suwałkach byłby nieopłacalny? A może byłby nieopłacalny, ale mimo to zasadna byłaby jego budowa?
Nie chciałbym porównywać Suwałk do Radomia. To dwa zupełnie inne miejsca o innej chociażby populacji. Ze względu na skalę zaludnienia Suwałk i najbliższych okolic (ok 200 tys. mieszkańców w promieniu do 40 km) nie możemy liczyć na zainteresowanie stałymi połączeniami rejsowymi jeżeli brać pod uwagę dane mówiące, że z opłacalność utrzymania połączeń rejsowych to blisko 1mln. Osób rocznie. Dlatego nie rozważamy stałej komunikacji rejsowej.
- W Olsztynie podano pierwsze dane na temat liczby obsłużonych pasażerów miesięcznie, jest to ok. 900 osób. Co Pan sądzi na ten temat?
Podobnie jak w przypadku Radomia nie chciałbym komentować przypadku z Olsztyna.  To zupełnie różne miejsca na mapie Polski.
- Czy nadal brak jest planów budowy terminala pasażerskiego jednocześnie z budową pasa startowego? Kto podejmuje stosowne decyzje z ramienia miasta?
Tak nie ma planów budowy terminalu pasażerskiego w Suwałkach zgodnie z przyjętą koncepcją funkcjonowania lotniska. Decyzję w tej sprawie podejmują Władze Miasta Suwałki.
- czy pas startowy jest budowany tak aby można było przyjąć flotę jaką wykorzytuje linia Sprintair? Są to samoloty Saab. Wypadało by się skontaktować z tymi liniami by ustalić optymalną długość pasa startowego. Czy to jest możliwe?
Konstrukcja pasa i jego długość umożliwi przyjmowanie samolotów do 50 osób. Są to np. takie maszyny jak Embraer EMB 110 lub BECHCRAFT 1900. Jeżeli samoloty Saab są technologicznie zbliżone do wymienionych przeze mnie modeli to jak najbardziej mogłyby one ladować w Suwałkach.
Ze swojej strony pragnę jeszcze dodać, że przykład Hiszpanio pokazuje, że nadmierne inwestowanie w lotniska nie jest jak się okazuje opłacalne w dłuższej perspektywie. Nie chcemy popełnić podobnego błędu dlatego chcemy zainwestować w podstawową infrastrukturę lotniczą. Poza tym tak jak wcześniej wspomniałem – w oddalonym o 120 km Kownie jest port lotniczy z rejsowymi połączeniami. Suwałki i Kowno łączy zmodernizowana, ekspresowa trasa Via Baltica. Suwalczanie korzystają z tego lotniska.


_________________________
z poważaniem
Kamil Sznel
asystent Prezydenta Suwałk
--
__________________________________________________________________________

Merkuriusz  Polski

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

niedziela, 21 października 2018

Gdzie iść głosować? Wybory samorządowe 2018, lokale wyborcze w mieście Suwałki

Adresy lokali wyborczych w mieście Suwałki.
Dane za PKW